Wat is assertiviteit?

Wat is assertiviteit?

Assertiviteit wordt gedefinieerd als het vermogen om instemming te weigeren met iets dat een ander of uzelf weigert te doen. Het is de bereidheid om eerlijk je gedachten, verlangens, behoeften, meningen en ideeën te uiten zonder aarzeling of defensiviteit. Dit omvat ook het vermogen om je gevoelens, ideeën, meningen en overtuigingen te uiten zonder ze te verdedigen. Het is de kracht om trouw te zijn aan jezelf, je doelen en je waarden, zelfs als ze verschillen van de heersende gedachte in de samenleving of op je werkplek.

Wat is assertiviteit?

Hoe assertief worden? Het is niet altijd gemakkelijk om te weten of je assertief of niet-assertief bent bekijk hier. Er zijn altijd situaties waarin we vinden dat onze acties assertiever dan passief moeten zijn. Wanneer we sterk voelen over een kwestie zoals pesten op school of in de buurt, willen we natuurlijk de controle overnemen door krachtig onze mening te uiten. Ons interne begrip van assertiviteit betekent echter dat dit zelden een goed idee is, omdat we meestal ons eigen gebrek aan vertrouwen of onze onwil om de perspectieven en keuzes van een ander te erkennen, communiceren.

Assertief worden betekent als leider dat je naar andere mensen moet kijken om het voortouw te nemen en je behoeften en gevoelens te communiceren. Als team of in een organisatie betekent assertiviteit dat anderen je begrijpen, respecteren en het met je eens zijn. Denk eraan om assertief te zijn wanneer u praat met collega's, bazen of klanten; bij het presenteren van informatie en ideeën; bij het leiden van workshops en trainingen; en zelfs in privé-interacties. Als je consequent blijk geeft van je bereidheid om te luisteren, eigenaarschap neemt van je ideeën en ervaringen, je behoeften en overtuigingen rechtstreeks communiceert en voor jezelf opkomt als er iets misgaat, zul je snel merken dat assertiviteit je het vertrouwen geeft dat je nodig hebt om alles aan te pakken. uitdagingen komen op je pad.

Meer informatie op: https://www.assertiviteitenzelfvertrouwencursus.nl/